Inox Việt Nam Nhận Thiết Kế Thi Công Bếp Công Nghiệp, Thi Công Bếp Nhà Hàng